Proves d’Audiometria i Espirometria a Barcelona

OCIMEDIC realitza proves d’audiometria i espirometria a Barcelona. Comptem amb professionals per a la valoració d’audiometries i esperimetries, per a la detecció de les problemàtiques més significatives.

  Audiometria

  L’audiometria és un examen que xifra les pèrdues auditives i determina la magnitud d’aquestes en relació amb les vibracions acústiques percebudes. L’audiometria valora el llindar auditiu de la persona i, per tant, el funcionament de les oïdes. La repetició d’aquesta prova al llarg del temps ens permet objectivar la presència o no de pèrdues auditives, bé per edat, bé per altres circumstàncies. Es realitza en una cabina insonoritzada, exposant a sons de diferents tons i intensitats. Només es fa la valoració de la via aèria.

  Espirometria

  L’espirometria és la principal prova de funció pulmonar i resulta imprescindible per a l’avaluació i el seguiment de les malalties respiratòries. A més, permet valorar l’impacte sobre la funció pulmonar de malalties d’altres òrgans o sistemes (cardíaques, renals, hepàtiques, neuromusculars, etc.). Es recomana la realització sistemàtica d’espirometria a persones majors de 35 anys amb història de tabaquisme (> 10 paquets-any) i amb algun símptoma respiratori. Les principals variables de l’espirometria forçada són la capacitat vital forçada (FVC) i el volum espiratori forçat en el primer segon (FEV1).

  Estem disponibles pel que necessitis.

  Horari d'obertura

  Dll - Dj: 08.00 - 14.00 h.
  Dv: 08.00 - 15.00 h.

  Telèfon