Certificats mèdics i psicomèdics

Expedició de Certificats mèdics i psicomèdics (certificats mèdics oficials) realitzant les valoracions mèdiques i psicològiques necessàries i específiques per a cadascun. Fem certificats per:

 

  • Permisos d’armes. Portabilitat i tinença d’armes de foc destinades a l’ús recreatiu, esportiu i per la seguretat.
  • Seguretat privada, Tests especialitzats per empreses i futurs candidats a la seguretat privada.
  • Tinença Animals Perillosos, permisos especials per la tinença d’animals PPP (perros potencialmente peligrosos). La llei obliga els seus propietaris a tenir en regla els informes mèdics corresponents.
  • Patró d’Embarcacions Esbarjo.
  • Carnet d’Operador de Grues.
  • Oposicions.
  • Adopcions i altres.

Documentació necessària pels certificats mèdics i psicomèdics

Informe actualitzat si té alguna malaltia crònica.

DNI, Targeta de Residència en vigor o passaport.

Des d’Ocimedic procurem facilitar tota la tasca burocràtica que representa tenir en regla les dades, certificats i documents que permeten obtenir llicències i permisos.

Per obtenir certificats mèdics i psicomèdics cal tenir vigent les acreditacions mínimes que demana el sistema. Per exemple: DNI, Passaport, permís de residència… A més a més també cal un informe actualitzat i validat pel sistema sanitari sobre malalties cròniques del sol·licitant en cas que existeixin.

Ocimedic convertim aquests processos lents en un tràmit senzill. Ajuntem amb cura tot el necessari per poder gestionar els tràmits amb el sistema.

Processos com l’obtenció dels permisos d’armes, testos psicotècnics per entrar a la seguretat privada, llicències per la tinença d’animals perillosos, temes relacionats amb carnets d’embarcacions d’esbarjo, maquinària industrial, revisions per accedir a les proves d’oposicions públiques, certificats per a l’adopció…

Totes aquestes proves, revisions… són passos burocràtics força lents que a vegades l’administració els converteix en un procés enrevessat. Ocimedic neix amb la intenció de trencar amb aquesta visió, volem i creiem necessari agilitzar i concentrar els processos de certificació mèdica perquè en comptes de ser un impediment, es converteixin en l’inici d’una oportunitat.

 

 

Estem disponibles pel que necessitis.

Horari d'obertura

Dll - Dj: 08.00 - 14.00 h.
Dv: 08.00 - 15.00 h.

Telèfon