Administració d’Injectables a Barcelona

OCIMEDIC compta amb un servei d’administració d’injectables a Barcelona. Una vegada s’analitzi la documentació aportada per la persona, referent a la medicació i la corresponent prescripció facultativa. La medicació o elements a injectar s’hauran d’aportar per la persona interessada, de la resta OCIMEDIC es farà càrrec.

  Documentació necessària

  Medicació a injectar en condicions d'administració (caducitat, etc)

  Document prescripció mèdica

  L’administració mitjançant injecció (per via parenteral) inclou les següents vies d’administració:

  Subcutània (sota la pell): Per a l’administració per via subcutània s’insereix una agulla en el teixit adipós (gras) just sota la pell. Un cop injectat el fàrmac, aquest es desplaça cap als petits vasos sanguinis (capil·lars) i és arrossegat pel torrent sanguini. Com a alternativa, un fàrmac arriba a el torrent sanguini a través dels vasos limfàtics.

  – Intramuscular (en un múscul): La via intramuscular és preferida a la via subcutània quan es requereix administrar major volum d’un fàrmac. A causa que els músculs estan a major profunditat, sota la pell i els teixits grassos, s’utilitza una agulla més llarga. Els fàrmacs solen injectar-se en un múscul de l’avantbraç, a la cuixa oa la natja. La rapidesa amb que el fàrmac és absorbit en el torrent sanguini depèn, en part, de l’subministrament de sang al múscul: com menor sigui l’aportació de sang, més temps necessitarà el fàrmac per a ser absorbit.

  – Intravenosa (en una vena): Per a l’administració per via intravenosa s’insereix una agulla directament en una vena. Així, la solució que conté el fàrmac pot administrar en dosis individuals o per infusió contínua intravenosa (venoclisi). A la infusió intravenosa (venoclisi), la solució es mou per gravetat (a partir d’una bossa de plàstic colapsable) o bé, el que és més habitual, mitjançant una bomba d’infusió per un tub fi flexible (catèter) introduït en una vena , generalment a l’avantbraç. La via intravenosa és la millor manera d’administrar una dosi precisa en tot l’organisme de manera ràpida i ben controlat.

  Un producte farmacèutic pot ser preparat o manufacturat de manera que es prolongui la seva absorció des del lloc de la injecció durant hores, dies o més temps. Aquests productes no necessiten ser administrats amb la mateixa freqüència que els fàrmacs d’absorció més ràpida. Vine a ocimèdic i gaudeix dels nostres serveis d’administració d’injectables a Barcelona. 

   Estem disponibles pel que necessitis.

   Horari d'obertura

   Dll - Dj: 08.00 - 14.00 h.
   Dv: 08.00 - 15.00 h.

   Telèfon